CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 17.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2072899 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 830950 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 4449157 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 10620518 Spolu: 17973524 Spolu: 17973524
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 17.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1069522,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 259831,2 Granty a transfery (S144042005): 542274,7 Daňové príjmy (S144042005): 2935081,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1003376,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 571118,8 Granty a transfery (S144042004): 3906882,3 Daňové príjmy (S144042004): 7685436,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2072899 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 830950 Granty a transfery (S144042003): 4449157 Daňové príjmy (S144042003): 10620518 Spolu: 17973524 Spolu: 17973524 Spolu: 13166814,2 Spolu: 13166814,2 Spolu: 4806709,8 Spolu: 4806709,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.