CG eGOV - verzia 2020.1.2.200131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 19.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1251901 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 852637 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5127157 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 10971800 Spolu: 18203495 Spolu: 18203495
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 19.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1166509,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 781293,0 Granty a transfery (S144042005): 3861646,0 Daňové príjmy (S144042005): 9897481,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 85391,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 71344,0 Granty a transfery (S144042004): 1265511,0 Daňové príjmy (S144042004): 1074318,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1251901 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 852637 Granty a transfery (S144042003): 5127157 Daňové príjmy (S144042003): 10971800 Spolu: 18203495 Spolu: 18203495 Spolu: 2496565,0 Spolu: 2496565,0 Spolu: 15706930,0 Spolu: 15706930,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.